top of page
立即買飛 GET TICKETS

過往表演 PAST SHOWS

烏豆隊長去咗邊?

18 JANUARY 2017

 

人人笑佢係醜小鴨,但係原來佢嘅內心美麗如天鵝。 為咗實踐一句承諾,小烏豆鼓起勇氣同使命感,走過暴風雪,帶埋一班舊玩具返聖誕村,同所有小朋友一齊歡度佳節!

 

Music Pi樂派 與 TinkerBell Musical Storytellers叮叮噹音樂故事劇場首次攜手合作,為大家帶來聖誕紅鼻鹿-烏豆的趣怪故事。音樂劇場會以講故事型式,加上音樂扮演不同聖誕角色,與小朋友互動。

聖誕音樂劇場:紅鼻鹿烏豆

18 DECEMBER 2016

 

人人笑佢係醜小鴨,但係原來佢嘅內心美麗如天鵝。 為咗實踐一句承諾,小烏豆鼓起勇氣同使命感,走過暴風雪,帶埋一班舊玩具返聖誕村,同所有小朋友一齊歡度佳節!

 

Music Pi樂派 與 TinkerBell Musical Storytellers叮叮噹音樂故事劇場首次攜手合作,為大家帶來聖誕紅鼻鹿-烏豆的趣怪故事。音樂劇場會以講故事型式,加上音樂扮演不同聖誕角色,與小朋友互動。

bottom of page